İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Harun TÜRKMENLER
Doçent Doktor

Birim

 • Mühendislik Fakültesi
 • Çevre Mühendisliği Bölümü

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Sağlık Ocakları ve Eczanelerde Oluşan Tıbbi AtıklarınAraştırılması: Adıyaman İ̇li Örneği
  26.04.2019 - 26.04.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  6TH INTERNATIONALMULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
  TÜRKMENLER HARUN,ASLAN MUSTAFA,ULUM Tuba
 • Sağlık Ocakları ve Eczanelerde Oluşan Tıbbi Atıkların Araştırılması: Adıyaman İli Örneği
  26.04.2019 - 26.04.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ: MULTICONGRESS GAZİANTEP 2019
  TÜRKMENLER HARUN,ASLAN MUSTAFA,ULUM Tuba
 • Adıyaman İl Merkezinde Bulunan HastanelerdeTıbbi Atıkların İncelenmesi
  08.11.2018 - 08.11.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  6th International GAP Engineering Conference – GAP2018
  TÜRKMENLER HARUN,ÇAKIR HAKAN MEHMET,ULUM Tuba,DİLEKOĞLU MEHMET FATİH,ASLAN MUSTAFA
 • Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesinde TeknolojidekiSon Gelişmeler
  08.11.2018 - 08.11.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  6th International GAP Engineering Conference – GAP2018
  ASLAN MUSTAFA,ULUM Tuba,DİLEKOĞLU MEHMET FATİH,TÜRKMENLER HARUN
 • Nar Kabuğundan Üretilmiş Bioçarın SuluÇözeltilerden Metilen Mavisi Adsorpsiyonu
  08.11.2018 - 08.11.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  6th International GAP Engineering Conference – GAP2018
  DİLEKOĞLU MEHMET FATİH,SAKİN ERDAL,TÜRKMENLER HARUN,ASLAN MUSTAFA,YAPICI MAZLUM
 • Adıyaman İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtma Çamurundan Biyogaz Üretimi
  10.05.2018 - 10.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2018
  TÜRKMENLER HARUN,DİLEKOĞLU MEHMET FATİH,ASLAN MUSTAFA,CAN ZEYNEP RUŞEN
 • Diyarbakır İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi
  10.05.2018 - 10.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2018
  ASLAN MUSTAFA,AYDIN ROŞİN HİLAL,DİLEKOĞLU MEHMET FATİH,TÜRKMENLER HARUN
 • Adıyaman İli Bina Çatılarında Güneş Paneli Sistemi ile Elektrik Üretim Potansiyelinin Araştırılması
  10.05.2018 - 10.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi - 2018
  DİLEKOĞLU MEHMET FATİH,ULUM Tuba,ASLAN MUSTAFA,TÜRKMENLER HARUN
 • Time-Dependent Change of Physical and Chemical Pa-Rameters in Artificial Lakes The Sample of Harran University Lake
  13.05.2017 - 13.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Natural Science and Environment (ICNSE)
  TÜRKMENLER HARUN,ASLAN MUSTAFA
 • Membrane Processes Applications for Treatment of Yeast Industry Wastewater
  13.05.2017 - 13.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Natural Science and Environment (ICNSE)
  ASLAN MUSTAFA,TÜRKMENLER HARUN
 • NANOTECHNOLOGY IN ENERGY PRODUCTION
  18.07.2016 - 18.07.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Congress on Water, Waste and Energy Management Rome (Italy), 18-20 July 2016
  ASLAN MUSTAFA,Gümüş Mustafa,TÜRKMENLER HARUN
 • An Evaluation of Operation and Maintenance Costs of Wastewater Treatment Plants: Gebze Wastewater Treatment Plant Sample
  18.07.2016 - 18.07.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management (EWWM)
  TÜRKMENLER HARUN,ASLAN MUSTAFA
 • BİYOKÜTLE KAYNAGI OLARAK SERA ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  15.10.2015 - 15.10.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VIII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM)
  TÜRKMENLER HARUN,Can Ruşen,Gümüş Mustafa
 • Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki Atıkların Bertarafı ve Geri Dönüşümü
  17.10.2012 - 17.10.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi
  ŞAHMUROVA AİDA,TÜRKMENLER HARUN,Kıyluk Halil,Öztürk Tülin
 • Numerical Simulation of Horizontal Axis Wind Turbine Airfoil of S830 to Find Optimum Angle of Attack For Untwisted Blade
  09.09.2015 - 09.09.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Congress on Natural and Engineering Science
  SOĞUKPINAR HACI,PALA MURAT,BOZKURT İSMAİL,TÜRKMENLER HARUN
 • Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanılarak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde Kimyasal Oksijen İhtiyacı Çıkış Konsantrasyonlarının Tahmini
  24.10.2014 - 24.10.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2nd International Symposium on Environment and Morality
  TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT,Can Ruşen,ÇAĞLAR NACİ
 • Equilibrium and Kinetic Modelling of Adsorption of Lead onto Hydrolysable Tannin Resin
  07.10.2004 - 07.10.2004
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Aegean Physical Chemistry Days 2004
  TÜRKMENLER HARUN,ÖZACAR MAHMUT,ŞENGİL İSMAİL AYHAN
 • Biosorption Studies of Cd(II) by Dried Enteromorpha compressa Macroalgae Cells from Aqueous Solutions
  21.10.2013 - 21.10.2013
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The 29th Annual International Conference on Soils, Sediments, Water, and Energy
  ŞAHMUROVA AİDA,TÜRKMENLER HARUN,ELMASLAR ÖZBAŞ EMİNE
 • Management Of Waste Sludge At Paşaköy Advanced Biological Waste Water Treatment Plant
  22.05.2013 - 22.05.2013
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress
  Sert Mehmet,Aslan Celil,TÜRKMENLER HARUN,Aydın Mustafa
 • Modeling to compare temperature distribution of insulated and uninsulated solar ponds
  09.09.2015 - 09.09.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES
  BOZKURT İSMAİL,SOĞUKPINAR HACI,KARAKILÇIK MEHMET,TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT
 • Wind Blade Design and Production by Using Aluminum
  09.09.2015 - 09.09.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES
  SOĞUKPINAR HACI,BOZKURT İSMAİL,BARAN MEHMET FIRAT,TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT,ENGİN KAAN EMRE,KAYA ALİ İHSAN
 • Wind energy potential and utilization in Turkey and around the World
  09.09.2015 - 09.09.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES
  TÜRKMENLER HARUN,SOĞUKPINAR HACI,BOZKURT İSMAİL,PALA MURAT

Hakemlikler

 • Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  2
 • Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Mugla Journal of Science and Technology
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  2
 • Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Environmental Progress & Sustainable Energy
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
  2015
  Bildiri Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-I
  1
 • Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
  Bildiri Kitabı
  Uluslararası
  Türkçe
  2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY, Volume 1, 24-26 OCTOBER 2014 ADIYAMAN.
  5
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ DERGİSİ
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Environmental Progress & Sustainable Energy
  3

Makaleler

 • SEYHAN ATIKSU ARITMA TESİSİ’NDE BİYOGAZ ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2149-0309
  TÜRKMENLER HARUN
 • Investigation of energy efficiency in Gebze Wastewater TreatmentPlant
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1735-1472
  TÜRKMENLER HARUN
 • MEMBRANE PROCESSES APPLICATIONS FOR TREATMENT OFYEAST INDUSTRY WASTEWATER
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2321-9009
  ASLAN MUSTAFA,TÜRKMENLER HARUN
 • Time-Dependent Change of Physical and Chemical Pa-Rameters in Artificial Lakes The Sample of Harran University Lake
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2321-9009
  TÜRKMENLER HARUN,ASLAN MUSTAFA
 • Arıtma Çamurundan Biyogaz Üretimi: Adıyaman İleri Biyolojik AtıksuArıtma Tesisi Örneği
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2528-8733
  TÜRKMENLER HARUN,DİLEKOĞLU MEHMET FATİH,ASLAN MUSTAFA,CAN ZEYNEP RUŞEN
 • DISPOSAL AND RECYCLING OF WASTES IN ADVANCEDBIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1311-5065
  TÜRKMENLER HARUN
 • ZEYTİN KÜSPESİ ÇÖZELTİSİNİN DERİŞİME BAĞLI BİYOGAZ VE HİDROJEN POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2149-0309
  TÜRKMENLER HARUN,ASLAN MUSTAFA,GÜMÜŞ MUSTAFA
 • An evaluation of operation and maintenance costs of wastewater treatment plants: Gebze wastewater treatment plant sample
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1944-3994
  TÜRKMENLER HARUN,ASLAN MUSTAFA
 • MANAGEMENT OF WASTE SLUDGE IN PASAKOYADVANCED BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENTPLANT
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1311-5065
  TÜRKMENLER HARUN,ASLAN MUSTAFA
 • Biosorption of lead onto mimosa tannin resin: equilibrium and kinetic studies
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0957-4352
  TÜRKMENLER HARUN,ÖZACAR MAHMUT,ŞENGİL İSMAİL AYHAN
 • Kinetic and isotherm studies of Cu(II) biosorption onto valonia tannin resin
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  03043894
  ŞENGİL İSMAİL AYHAN,ÖZACAR MAHMUT,TÜRKMENLER HARUN
 • Turkey’s Wind Potential and Global Usage
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1309-0267
  TÜRKMENLER HARUN,SOĞUKPINAR HACI,BOZKURT İSMAİL,PALA MURAT
 • NUMERICAL INVESTIGATION OF INSULATION FECT ON SOLAR POND
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1309-0267
  BOZKURT İSMAİL,SOĞUKPINAR HACI,KARAKILÇIK MEHMET,TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT
 • Micro-Turbine Design, Production and Testing
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2149-5262
  SOĞUKPINAR HACI,BOZKURT İSMAİL,BARAN MEHMET FIRAT,TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT,ENGİN KAAN EMRE,KAYA ALİ İHSAN
 • Aerodynamic Numerical Testing of Megawatt Wind Turbine Blade to Find Optimum Angle of Attack
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1309-0267
  SOĞUKPINAR HACI,BOZKURT İSMAİL,PALA MURAT,TÜRKMENLER HARUN
 • Atık Su Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1302-0900
  TÜRKMENLER HARUN
 • Performance Assessment of Advanced Biological Wastewater Treatment Plants Using Artificial Neural Networks
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2149-0104
  TÜRKMENLER HARUN,PALA MURAT
 • Equilibrium and kinetic data, and adsorption mechanism for adsorption of lead onto valonia tannin resin
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13858947
  ÖZACAR MAHMUT,ŞENGİL İSMAİL AYHAN,TÜRKMENLER HARUN
 • HEAVY METAL REMOVAL BY USING DRIED ENTEROMORPHA COMPRESSA MACRO ALGAE FROM AQUEOUS SOLUTION AND INDUSTRIAL WASTEWATER APPLICATION
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1018-4619
  ŞAHMUROVA AİDA,TÜRKMENLER HARUN,GÜLNAZ OSMAN
 • Biosorption Kinetics and Isotherm Studies of Cd(II) by Dried Enteromorpha compressa Macroalgae Cells from Aqueous Solutions
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  18630650
  ŞAHMUROVA AİDA,TÜRKMENLER HARUN,ELMASLAR ÖZBAŞ EMİNE

Oluşturulma30 Ocak 2013 08:53
Görüntülenme243