İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Dr. Harun TÜRKMENLER, Adıyaman Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde Profesördür. 1993 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu, 1998 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Yüksek Lisans ve 2005 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Doktora derecesini aldı. Doktora derecesini aldıktan sonra 2006-2012 yılları arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Atıksu İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2012 yılında Adıyaman Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde yardımcı doçentliğe atandı. 2018 yılında, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalı'nda Doçent ünvanını aldı. Halen Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Başlıca araştırma alanları adsorpsiyon, biyosorpsiyon, biyokütleden biyohidrojen üretimi, atık su arıtma, atık su arıtma tesislerinde enerji verimliliği ve su kalitesidir.


Oluşturulma30 Ocak 2013 08:53
Görüntülenme4022