İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Harun TÜRKMENLER
Doçent Doktor

Birim

  • Mühendislik Fakültesi
  • Çevre Mühendisliği Bölümü

İletişim

İLGİ ALANLARI

  • Yenilenebilir enerji kaynakları
  • atıksu
  • Su kalitesi
  • Arıtma Çamurları

UZMANLIK ALANLARI

  • Adsorpsiyon
  • Atıksu arıtma tesislerinde enerji verimliliği
  • Biyokütleden biyohidrojen üretimi
  • Ötrofikasyon
Oluşturulma30 Ocak 2013 08:53
Düzenlenme 13 Haziran 2019 16:06
Görüntülenme302