İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Harun TÜRKMENLER
Doçent Doktor

Birim

 • Mühendislik Fakültesi
 • Çevre Mühendisliği Bölümü

İletişim

İlgi Alanları

 • Yenilenebilir enerji kaynakları
 • atıksu
 • Su kalitesi
 • Arıtma Çamurları

Üyelikler

 • Balkan Environmental Association (B.EN.A.)
 • ULAKBİM
 • ARBİS

Uzmanlık Alanları

 • Adsorpsiyon
 • Atıksu arıtma tesislerinde enerji verimliliği
 • Biyokütleden biyohidrojen üretimi
 • Ötrofikasyon
Oluşturulma30 Ocak 2013 08:53
Düzenlenme 13 Haziran 2019 16:06
Görüntülenme337